YaraBela - Η λέξη Bela προέρχεται από την αρχαία σκανδιναβική λέξη «Beyla» που σημαίνει γονιμότητα

Τα αζωτούχα λιπάσματα YaraBela αποτελούνται από αγνά θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας την ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία που χρειάζεται για την κάλυψη των γεωπονικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων της σύγχρονης γεωργίας. Τα προϊόντα μας είναι ανώτερης ποιότητας και προσφέρουν μια ισορροπημένη ποσότητα νιτρικού αζώτου και αμμωνίου. Πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά είναι εύχρηστα και μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ευρεία γκάμα καλλιεργειών. Τα λιπάσματα YaraBela χρησιμοποιούνται συνήθως για ξηρή εφαρμογή σε υπαίθριες καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας.

Τα αζωτούχα λιπάσματα YaraBela στηρίζονται στις πλούσιες γνώσεις της Yara γύρω από τη στρατηγική εφαρμογής με στόχο την καλύτερη απόδοση της καλλιέργειας. Και αυτό για τον καλλιεργητή έχει σαν αποτέλεσμα τη βέλτιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης.

Η σειρά YaraBela χρησιμοποιείται κυρίως σε αροτραίες καλλιέργειες όπως σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα, πατάτα ή χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Πλεονεκτήματα YaraBela

YaraBela
YaraBela
 • Άμεσα διαθέσιμο άζωτο - Με κύριο ενεργό συστατικό το νιτρικό αμμώνιο, τα λιπάσματα YaraBela εξασφαλίζουν ταχεία πρόσληψη και ακριβή παροχή αζώτου.
 • Αποτελεσματικό θείο - Το YaraBela® SULFAN είναι εμπλουτισμένο με θειικό ασβέστιο υψηλής διαλυτότητας. Το θείο στο λίπασμα YaraBela δεν μεταβάλλει την ισορροπία 50/50 αζώτου και αμμωνίου.
 •  Όλα σε ένα - Ο συνδυασμός των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων σε κάθε μεμονωμένο κόκκο παρέχει βέλτιστη συνέργεια ως προς τη θρέψη.
 • Υψηλή αποδοτικότητα αζώτου - Τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, όπως το YaraBela, περιορίζουν τις απώλειες και εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου μεταξύ όλων των τύπων λιπασμάτων.
 • Υψηλή απόδοση σε σχέση με την Ουρία - Σε πανομοιότυπα ποσοστά εφαρμογής του αζώτου, τα YaraBela προσφέρουν 2-5% υψηλότερη απόδοση από ό, τι τα λιπάσματα με βάση την ουρία.
 • Υψηλή απόδοση πρωτεϊνών - Τα λιπάσματα YaraBela ενισχύουν κατά 0,3-0,9% την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σε σύγκριση με λιπάσματα με βάση την ουρία.
 • Χαμηλές πτητικές απώλειες- Οι πτητικές απώλειες του νιτρικού αμμωνίου (YaraBela) είναι 1-3% σε σύγκριση με το έως 27% της ουρίας.
 • Μειωμένη έκπλυση- Η υψηλή αποδοτικότητα, η ταχεία πρόσληψη και η χαμηλότερη δοσολογία αζώτου προσφέρουν καλύτερο έλεγχο επί του υπολειμματικού αζώτου και του κινδύνου έκπλυσης.
 • Ομοιόμορφη εφαρμογή - Η ομοιογενής μηχανική ποιότητα των YaraBela και η υψηλή φαινόμενη πυκνότητα εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες για ομοιόμορφη λιπασματοδιανομή και βέλτιστη παροχή θρεπτικών συστατικών.
 • Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη διάρκεια του κύκλου ζωής -Το αποτύπωμα άνθρακα στη διάρκεια του κύκλου ζωής του YaraBela είναι 12,5% χαμηλότερο σε σχέση με τα λιπάσματα με βάση την ουρία.
 • Χαμηλός περιβαλλοντικός δείκτης - Ο συνολικός περιβαλλοντικός δείκτης των λιπασμάτων YaraBela είναι 46,6% χαμηλότερος σε σχέση με τα λιπάσματα με βάση την ουρία.

Υπεροχή YaraBela

Η σειρά προϊόντων YaraBela παράγεται στις ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής μας, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των αποτελεσματικότερων παγκοσμίως. Εφοδιάζουμε τους γεωργούς σε όλο τον κόσμο με κορυφαίας ποιότητας λιπάσματα. Ο στενός έλεγχος καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, η χρήση τελευταίας τεχνολογίας και ένας αιώνα εμπειρίας εξασφαλίζουν ότι η εταιρία μας είναι σε θέση να ορίζει και να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα.

Οι νέες τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει, όπως ο καθαρισμός καταλύτη N2O, έχουν μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των εγκαταστάσεων παραγωγής μας κατά 45% από το 2004. Η Yara έχει μοιραστεί την τεχνολογία καταλύτη με άλλους παραγωγούς, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της παραγωγής λιπάσματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας της Yara ανά τόνο τελικού προϊόντος επίσης βαίνει μειούμενη.

Η Yara δεσμεύεται να παράγει και να διαθέτει προϊόντα με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε μονάδες που λειτουργούν βάσει βέλτιστων πρακτικών. Όλες οι μονάδες μας είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 14001. Πρόθεσή μας είναι να καθοδηγήσουμε τον κλάδο στην υιοθέτηση και την κοινοποίηση κοινών υψηλών προτύπων. Η σταθερή δέσμευσή μας ως προς την ασφάλεια αντικατοπτρίζεται από το ποσοστό περιστατικών μας, το οποίο είναι το μισό του μέσου όρου των ευρωπαίων παραγωγών λιπασμάτων.