Ρυθμίσεις λιπασματοδιανομέων

Για να είναι σίγουρο ότι μπορείτε να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις των λιπασματοδιανομέων, η Yara προμηθεύει τακτικά με λιπάσματα τους διάφορους κατασκευαστές. Με αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές μπορούν να ενημερώνουν τις ρυθμίσεις των λιπασματοδιανομέων που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους.

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να επισκεφθείτε τη σελίδα με τις ρυθμίσεις του κατασκευαστή διανομέα που σας ενδιαφέρει.

Σχετικά άρθρα

Αποθήκευση λιπασμάτων

Αποθήκευση λιπασμάτων

Η σωστή αποθήκευση και η συντήρηση του λιπάσματος είναι σημαντική για την ασφάλεια. Όπου είναι δυνατόν, τα λιπάσματα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό, ασφαλές χώρο αποθήκευσης για την προστασία του προϊόντος από τον καιρό (ήλιο, βροχή κλπ.) και για να...
Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Είναι σημαντικό να χειρίζεστε και να μεταφέρετε τα λιπάσματα με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την υποβάθμιση της ποιότητας. Ο σωστός χειρισμός και η μεταφορά του λιπάσματος πρέπει να βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες, τον τύπο του λιπάσματος και τον τρόπο...
Εφαρμογή λιπασμάτων

Εφαρμογή λιπασμάτων

Για την καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσματος, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος, στη σωστή αναλογία με βάση το επιθυμητό πλάτος διασποράς. Καταβάλλουμε διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής...