Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλο το λίπασμά σας πηγαίνει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε:

Αρχικά, λάβετε υπόψη σας ότι η σωστή ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα καθορίζεται από τις φυσικές ιδιότητες του λιπάσματος: το μέγεθος των κόκκων, η πυκνότητα και ο ρυθμός ροής επηρεάζουν τις ρυθμίσεις του λιπασματοδιανομέα.

Διαφορετικά είδη λιπασμάτων - ή ακόμη και το ίδιο λίπασμα από διαφορετικές μονάδες παραγωγής - μπορεί να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις. Ελέγχετε πάντοτε τις πληροφορίες που αναγράφονται πάνω στο σακί του λιπάσματος και θυμηθείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό είδος λιπάσματος.

Μπορείτε να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις στους πίνακες του κατασκευαστή του λιπασματοδιανομέα. Αυτές βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές υπό ιδανικές συνθήκες και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του διανομέα για βέλτιστη και ομοιόμορφη διανομή του λιπάσματος στην επιθυμητή δόση και σε συγκεκριμένο πλάτος.

Fertiliser spreader calibration

Ρυθμίστε τον λιπασματοδιανομέα στο σωστό ύψος πάνω από την καλλιέργεια όταν βρίσκεστε έξω στον αγρό. Αυτή η μέτρηση βρίσκεται επίσης στους πίνακες του κατασκευαστή του λιπασματοδιανομέα (υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι στο τέλος αυτής της σελίδας).

Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη γωνία με την οποία το λίπασμα προσκρούει στο δίσκο καθώς αυτό καθορίζει πόσο μακριά θα πέσει το λίπασμα.

Η τελευταία ρύθμιση που πρέπει να κάνετε πριν ελέγξετε αν ο λιπασματοδιανομέας λειτουργεί σωστά είναι ο ελεγκτής ρυθμού ροής καθώς αυτό επηρεάζει την ποσότητα του λιπάσματος που εφαρμόζεται ανά στρέμμα. Και πάλι, ανατρέξτε στις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή του λιπασματοδιανομέα και είστε έτοιμοι.

Ένα απλό τεστ με δίσκους θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις ρυθμίσεις ώστε να να σιγουρευτείτε ότι το λίπασμα θα απλωθεί ομοιόμορφα σε όλο το χωράφι. Θα πρέπει να γίνονται ξεχωριστές δοκιμές για διαφορετικά λιπάσματα. Τις δοκιμές μπορείτε είτε να τις κάνετε μόνοι σας είτε να τις αναθέσετε σε έναν ειδικό.

Όταν ο λιπασματοδιανομέας έχει ρυθμιστεί, είστε έτοιμοι για διανομή. Διαβάστε εδώ τις συμβουλές εφαρμογής λιπασμάτων μας

Ρυθμίσεις λιπασματοδιανομέων

Για να είναι σίγουρο ότι μπορείτε να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις των λιπασματοδιανομέων, η Yara προμηθεύει τακτικά με λιπάσματα τους διάφορους κατασκευαστές. Με αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές μπορούν να ενημερώνουν τις ρυθμίσεις των λιπασματοδιανομέων που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους.

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να επισκεφθείτε τη σελίδα με τις ρυθμίσεις του κατασκευαστή διανομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερες συμβουλές

Αυτές οι μικρές ιστορίες θα σας δείξουν πως και γιατί η επιλογή του σωστού λιπάσματος και η σωστή και ακριβής διανομή των θρεπτικών στοιχείων οδηγούν στις μέγιστες αποδόσεις. Παρακάτω θα βρείτε τις συμβουλές μας για την προστασία των επενδύσεών σας καθώς και του περιβάλλοντος:

Σχετικά άρθρα

Αποθήκευση λιπασμάτων

Αποθήκευση λιπασμάτων

Η σωστή αποθήκευση και η συντήρηση του λιπάσματος είναι σημαντική για την ασφάλεια. Όπου είναι δυνατόν, τα λιπάσματα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό, ασφαλές χώρο αποθήκευσης για την προστασία του προϊόντος από τον καιρό (ήλιο, βροχή κλπ.) και για να...
Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Είναι σημαντικό να χειρίζεστε και να μεταφέρετε τα λιπάσματα με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την υποβάθμιση της ποιότητας. Ο σωστός χειρισμός και η μεταφορά του λιπάσματος πρέπει να βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες, τον τύπο του λιπάσματος και τον τρόπο...
Εφαρμογή λιπασμάτων

Εφαρμογή λιπασμάτων

Για την καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσματος, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος, στη σωστή αναλογία με βάση το επιθυμητό πλάτος διασποράς. Καταβάλλουμε διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουμε ένα προϊόν υψηλής...