Έλλειψη χαλκού χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Ακαλλιέργητα Εδάφη
  • Αυξημένη εφαρμογή αζώτου

Χαλκός είναι σημαντικό για

  • Βελτιώνει την γονιμότητα
  • Καλή ανάπτυξη του σπάδικα
  • Βελτιώνει τις αποδόσεις
  • Η συγκομιδή γίνεται πρωιμότερα