Έλλειψη σιδήρου vs επάρκειας χειροτερεύει από

  • Υψηλό pH
  • Εδάφη που συγκρατούν πολύ νερό - στάσιμα ύδατα
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε Χαλκό, Μαγγάνιο ή Ψευδάργυρο

Σίδηρος είναι σημαντικό για

  • Υγιές πράσινο φύλλωμα
  • Βελτιωμένες αποδόσεις και ποιότητα κόκκων