Τροφοπενία μολυβδαινίου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Χαμηλό pH
  • Χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας εδάφους

Μολυβδαίνιο είναι σημαντικό για

  • Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νιτρικών μορφών του αζώτου από το έδαφος καθώς και του μεταβολισμού του φωσφόρου