Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Βελτιωμένη, πρώιμη ανάπτυξη των ριζών
 • Ομοιόμορφη ωρίμανση της καλλιέργειας
 • Ο φώσφορος είναι καθοριστικό στοιχείο για τα φυτά συμμετέχοντας σε πολλές μεταβολικές λειτουργίες τους, όπως είναι και η παροχή ενέργειας των φυτών
 • Η ανακατανομή των αποθηκευμένων υδατανθράκων στο φυτό με προορισμό το γέμισμα των κόκκων απαιτεί ενέργεια και η παροχή φωσφόρου είναι σημαντική για την επίτευξη της λειτουργίας αυτής ώστε να πετύχουμε τελικά ένα ικανοποιητικό μέγεθος κόκκου

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Φώσφορος

YaraMila STAR PLUS

YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Σιτηρά: 0.5 l/στρ. από το στάδιο των 2 (δύο) φύλλων έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (κλίμακα Zadok 12 έως 31), με μία ή δύο επαναλήψεις ανά 10-14 ημέρες σε περιπτώσεις μέτριας προς σοβαρής ανεπάρκειας. Ποσότητα νερού: 20 l/στρ.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita SENIPHOS