Έλλειψη αζώτου vs επάρκειας χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • Πιο πλούσια και πιο πράσινη ανάπτυξη
 • Ιδανικό αδέλφωμα
 • Αυξημένες αποδόσεις κόκκων και περιεκτικότητα πρωτεϊνών
 • Οι εφαρμογές του αζώτου εξασφαλίζουν ένα πλούσιο φύλλωμα στην καλλιέργεια, ευνοώντας τη δημιουργία υψηλών επιπέδων υδατανθράκων λόγω φωτοσύνθεσης που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για την ανάπτυξη των κόκκων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης