Έλλειψη αζώτου vs επάρκειας χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • Πιο πλούσια και πιο πράσινη ανάπτυξη
 • Ιδανικό αδέλφωμα
 • Αυξημένες αποδόσεις κόκκων και περιεκτικότητα πρωτεϊνών
 • Οι εφαρμογές του αζώτου εξασφαλίζουν ένα πλούσιο φύλλωμα στην καλλιέργεια, ευνοώντας τη δημιουργία υψηλών επιπέδων υδατανθράκων λόγω φωτοσύνθεσης που θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για την ανάπτυξη των κόκκων κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Άζωτο

YaraMila STAR PLUS

YaraBela EXTRAN 33,5

YaraVita SAFE N 300

YaraVita SAFE N 300

Σιτηρά: 1,1-2,2 λίτρα/στρεμ. Εφαρμογή από το αδέρφωμα έως το τέλος του σταδίου του γαλακτώδους καρπού κατά το γέμισμα των σπόρων (κλίμακα Zadoks G.S. 21 έως 79). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-20 λίτρα/στρεμ. Προσοχή: Σημειώστε ότι όψιμες διαφυλλικές εφαρμογές αζώτου μπορούν να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε άζωτο των κόκκων των σιτηρών.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita SAFE N 300