Τροφοπενία σιδήρου χειροτερεύει από

  • Υψηλό pH
  • Εδάφη που συγκρατούν πολύ νερό - στάσιμα ύδατα
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε Χαλκό, Μαγγάνιο ή Ψευδάργυρο

Σίδηρος είναι σημαντικό για

  • Υγιής πράσινη φυλλική επιφάνεια
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής