Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • Υγιή φυτά
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Ψευδάργυρος

YaraVita ZINTRAC 700

YaraVita ZINTRAC 700

Σιτηρά: 50-100 ml/στρέμμα από το στάδιο των 2 (δύο) φύλλων έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου (κλίμακα Zadok 12 έως 31), με μία ή δύο επαναλήψεις ανά 10-14 ημέρες σε περιπτώσεις μέτριας προς σοβαρής ανεπάρκειας. Ποσότητα νερού: 5 έως 20 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita ZINTRAC 700