Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

  • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
  • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
  • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
  • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

  • όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αμπελιών
  • Είναι στοιχείο που ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει τον αριθμό των ραγών ανά τσαμπί, το βάρος των τσαμπιών και την σταθερότητα των κληματίδων
  • Επιδρά στην ποιότητα των σταφυλλιών και ευνοεί την ανθοφορία και την ωρίμανση των σταφυλιών