Τροφοπενία βορίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Αλκαλικά εδάφη
  • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
  • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
  • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
  • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

  • τη γονιμότητα του άνθους και την επιτυχημένη καρπόδεση, γι' αυτό και πρέπει να παρέχεται στα αμπέλια από νωρίς
  • Προωθεί την ομοιόμορφη ωρίμανση των σταφυλλιών
  • Επηρεάζει θετικά την περιεκτικότητα των διαλυτών σακχάρων (TSS) στα σταφύλλια
  • Διαφυλλικοί ψεκασμοί στο ξεκίνημα της άνθησης και στην καρπόδεση επηρεάζουν θετικά την περιεκτικότητα των σταφυλλιών σε ανθοκυάνες, βελτιώνοντας το χρώμα του κρασιού