Τροφοπενία μαγγανίου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Υψηλό pH
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία
  • Ελαφρά εδάφη

Μαγγάνιο είναι σημαντικό για

  • την ανάπτυξη μιας πράσινης και υγιούς φυλλικής επιφάνειας
  • Τα Μαγγάνιο είναι θρεπτικό στοιχείο που επηρεάζει θετικά τα επίπεδα αλκοόλης και σακχάρων στα σταφύλλια