Τροφοπενία αζώτου χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • την βλαστική ανάπτυξη των πρέμνων και των ριζών, για τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας και για το βάρος των τσαμπιών
 • Το Άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν την απόδοση και την ποιότητα των σταφυλλιών ωστόσο, θα πρέπει να χορηγείται ορθολογικά στην καλλιέργεια (όχι σε περίσσεια)
 • Ευνοεί την καρπόδεση, το χρώμα των σταφυλλιών, την ποιότητα του κρασιού, την αύξηση των ολικών διαλυτών στερεών (σάκχαρα) και επομένως την ποσότητα της αλκοόλης κατά τη ζύμωση
 • Η ορθολογική παροχή αζώτου επιδρά θετικά στη δημιουργία των αρωματικών ενώσεων και των οργανοληπτικών συστατικών του κρασιού