Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • τον σχηματισμό χλωροφύλλης και για τη δημιουργία μιας υγιούς, πράσινης φυλλικής επιφάνειας
  • Τα φυτά έχουν βελτιωμένη καρπόδεση, μέγεθος και ποιότητα καρπών με αυξημένα σάκχαρα