Τροφοπενία σιδήρου χειροτερεύει από

  • Υψηλό pH
  • Εδάφη που συγκρατούν πολύ νερό - στάσιμα ύδατα
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε Χαλκό, Μαγγάνιο ή Ψευδάργυρο

Σίδηρος είναι σημαντικό για

  • την καλή λειτουργία της φυλλικής επιφάνειας που με τη σειρά της θα στηρίξει την καλή ανάπτυξη των σταφυλιών
  • Αυξάνει τα επίπεδα αλκοόλης και σακχάρων στα σταφύλλια