Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • Καλύτερο φύτρωμα και ανάπτυξη των φυτών
  • Πρώιμος σχηματισμός καρυδιών, ωρίμανσης / συγκομιδής
  • Αυξημένες αποδόσεις
  • Βελτιωμένη ποιότητα ίνας