Τροφοπενία βορίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Αλκαλικά εδάφη
  • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
  • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
  • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
  • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

  • Καλύτερο σχηματισμό καρυδιών
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Βόριο

YaraMila PANTHER

YaraLiva NITRABOR

YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150

Βαμβάκι: 100 έως 200 ml/στρέμμα σε τουλάχιστον 5 λίτρα νερό/στρέμμα κατά το στάδιο των 4-6 φύλλων, στα «χτένια» και εκ νέου κατά το στάδιο της ανθοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita BORTRAC 150

YaraTera REXOLIN ABC