Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Βελτιωμένη ανάπτυξη ριζικού συστήματος
 • Ενέργεια του φυτού
 • Αυξημένες αποδόσεις
 • Πρώιμος σχηματισμός καρυδιών και πρωίµιση
 • Μεγαλύτερη περιεκτικότητα λαδιού-πρωτεΐνη σπόρων, ποιότητα ινών

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Φώσφορος

YaraMila STAR PLUS

YaraMila UNIVERSE

YaraVita CROP BOOST

YaraVita CROP BOOST

Βαμβάκι: 300-500 ml/στρέμμα κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα. Για τους αεροψεκασμούς 300-500 ml/στρέμμα που εφαρμόζεται κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: ελάχιστη 20 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita CROP BOOST

YaraVita SENIPHOS

YaraVita SENIPHOS

Βαμβάκι: 400 ml/στρέμμα από το 10% της άνθησης, επαναλήψεις ανά διαστήματα 14 ημερών. Ποσότητα νερού: 30 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita SENIPHOS

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA UP