Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής
 • Καλύτερη και πρωιμότερη ωρίσμανση με μεγαλύτερο μήκος και αντοχή ινών
 • Καλύτερη αντοχή στην ξηρασία του περιβάλλοντος

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Κάλιο

YaraMila PANTHER

YaraMila SPRINTER

YaraMila UNIVERSE

YaraVita CROP BOOST

YaraVita CROP BOOST

Βαμβάκι: 300-500 ml/στρέμμα κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα. Για τους αεροψεκασμούς 300-500 ml/στρέμμα που εφαρμόζεται κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: ελάχιστη 20 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita CROP BOOST

YaraTera KRISTA SOP

Άλλα προτεινόμενα προϊόντα