Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Όξινα εδάφη
  • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

  • Πιο ομοιόμορφη ωρίμανση
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Μαγνήσιο

YaraMila COMPLEX

YaraMila PANTHER

YaraVita CROP BOOST

YaraVita CROP BOOST

Βαμβάκι: 300-500 ml/στρέμμα κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα. Για τους αεροψεκασμούς 300-500 ml/στρέμμα που εφαρμόζεται κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: ελάχιστη 20 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita CROP BOOST

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera REXOLIN ABC