Τροφοπενία αζώτου χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • Βελτιωμένη ζωντάνια του φυτού
 • Ανάκαμψη από κατάσταση stress
 • Γρηγορότερη ανάπτυξη του φυτού
 • Εντονότερη και νωρίτερη φωτοσύνθεση
 • Υγιέστερα φυτά
 • Παραγωγή καρυδιών
 • Βάρος και ποιότητα σπόρων
 • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής