Έλλειψη χαλκού χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Ακαλλιέργητα Εδάφη
  • Αυξημένη εφαρμογή αζώτου

Χαλκός είναι σημαντικό για

  • Καλή γονιμότητα των καλλιεργειών με αυξημένες αποδόσεις παραγωγής
  • Ισχυρότερα στελέχη φυτών που προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στις διάφορες μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλουν το ρύζι