Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • Αποτελεσματικότερη φωτοσύνθεση των φύλλων και παραγωγή υδατανθράκων που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών
  • Δυνατότερα φυτά με καλή ανάπτυξη στο ξεκίνημά τους
  • Αύξηση των κόκκων / φόβη και γενικότερα αυξημένες αποδόσεις παραγωγής