Τροφοπενία μολυβδαινίου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Χαμηλό pH
  • Χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας εδάφους

Μολυβδαίνιο είναι σημαντικό για

  • Ευνοείται ο σχηματισμός της γύρης
  • Καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά
  • Βελτιωμένες αποδόσεις παραγωγής