Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

  • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
  • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
  • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
  • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

  • Ο Φώσφορος προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την ανάπτυξη του αδελφώματος, επιταχύνει την άνθηση και την ωρίμανση και αυξάνει το βάρος των κόκκων