Έλλεψη βορίου vs. επάρκειας χειροτερεύει από

 • Αμμώδη εδάφη
 • Αλκαλικά εδάφη
 • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
 • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
 • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
 • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

 • Ισχυρό αδέλφωμα
 • Καλή διαφοροποίηση της ταξιανθίας (αριθμός κόκκων φόβη)
 • Καλό γέμισμα των κόκκων
 • Βελτιωμένη απόδοση
 • Υγιές ριζικό σύστημα