Έλλειψη θείου vs επάρκειας χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • Καλή ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας
  • Επηρεάζει θετικά την απόδοση παραγωγής
  • Αυξάνει την περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεϊνη