Τροφοπενία θείου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • τον σχηματισμό πρωτεϊνών και τη σωστή ανάπτυξη των φυτών
  • Η ελαικράμβη είναι φυτό με αυξημένες απαιτήσεις σε Θείο
  • Τα φυτά προσλαμβάνουν το Θείο κατά τη βλαστική τους ανάπτυξη με τις μεγαλύτερες ποσότητες να απορροφώνται κατά την ανθοφορία και το δέσιμο των λοβών
  • Η πρόσληψη του Θείου από τα φυτά επηρεάζει θετικά την ανθοφορία, την ομοιοόμορφη ωρίμανση των σπόρων και την περιεκτικότητά τους σε λάδι και πρωτεϊνες