Τροφοπενία σιδήρου χειροτερεύει από

  • Υψηλό pH
  • Εδάφη που συγκρατούν πολύ νερό - στάσιμα ύδατα
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε Χαλκό, Μαγγάνιο ή Ψευδάργυρο

Σίδηρος είναι σημαντικό για

  • τη φωτοσύνθεση και το μεταβολισμό των φυτών
  • Σημαντικό στοιχείο για την αρχική ανάπτυξη των φύλλων, την ισχυρή ανάπτυξη των φυτών και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών
  • Τροφοπενίες Σιδήρου εμφανίζονται σπάνια στις ελαιοκράμβες