Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

 • Αμμώδη εδάφη
 • Όξινα εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
 • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
 • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

 • την καλύτερη εγκατάσταση των φυτών
 • Μειωμένες απώλειες φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα
 • Αυξάνει τα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια για ένα καλύτερο ξεκίνημα των φυτών την άνοιξη
 • Ενισχύει την ανθοφορία
 • Ομοιόμορφη ωρίμανση των σπόρων
 • Ενισχύει τις αποδόσεις σε σπόρο αλλά και την περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι