Τροφοπενία μολυβδαινίου έναντι υγιούς φυτού χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Χαμηλό pH
  • Χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας εδάφους

Μολυβδαίνιο είναι σημαντικό για

  • την καλύτερη συμπεριφορά των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την επιμήκυνση των βλαστών την άνοιξη, για μια ενισχυμένη ανθοφορία και καρπόδεση