Τροφοπενία μαγγανίου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Υψηλό pH
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία
  • Ελαφρά εδάφη

Μαγγάνιο είναι σημαντικό για

  • την καλύτερη συμπεριφορά των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την επιμήκυνση των βλαστών την άνοιξη, για μια ενισχυμένη ανθοφορία και καρπόδεση