Τροφοπενία ψευδαργύρου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Εδάφη με υψηλό pH
  • Εδάφη πλούσια σε Φώσφορο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή φωσφόρου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Ψευδάργυρος είναι σημαντικό για

  • Εξασφαλίζει μια υγιή πράσινη φυλλική επιφάνεια, καλή ανάπτυξη των φυτών και βελτιωμένες αποδόσεις παραγωγής