Τροφοπενία σιδήρου χειροτερεύει από

  • Υψηλό pH
  • Εδάφη που συγκρατούν πολύ νερό - στάσιμα ύδατα
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε Χαλκό, Μαγγάνιο ή Ψευδάργυρο

Σίδηρος είναι σημαντικό για

  • Καλή φωτοσύνθεση και αυξημένος μεταβολισμός των φυτών
  • Είναι σημαντικό στοιχείο για την πρώιμη ανάπτυξη των φύλλων, την ισχυρή ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας