Τροφοπενία αζώτου χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας
 • Υποστηρίζει μια επαρκή πράσινη φυλλική επιφάνεια που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών
 • Επιδρά θετικά στο μέγεθος των κονδύλων
 • Επιδρά θετικά στο βάρος των κονδύλων
 • Ενισχύει την απορρόφηση του Ασβεστίου, του Καλίου και του Μαγνησίου των φυτών από το έδαφος