Τροφοπενία βορίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Αλκαλικά εδάφη
  • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
  • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
  • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
  • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

  • Σωστή και ομαλή ανάπτυξη των καλλιεργειών τόσο της ρίζας όσο και των βλαστών
  • Βελτιωμένη ποιότητα κονδύλων με λιγότερα εσωτερικά καφετιάσματα
  • Ευνοεί την απορρόφηση του Ασβεστίου από τα φυτά