Έλλειψη ασβεστίου / εσωτερικό καφέτιασμα χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Όξινα τυρφώδη εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
 • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
 • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

 • Υγιής πράσινη φυλλική επιφάνεια
 • Ανώτερη ποιότητα κονδύλων και αυξημένη απόδοση παραγωγής
 • Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών σε μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλουν την πατάτα
 • Μεγαλύτερη αντοχή των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις που προκαλούν στρες στα φυτά (θερμοκρασία, υγρασία, αλατότητα)
 • Καλύτερη ποιότητα φλούδας των κονδύλων, λιγότερες μηχανικές ζημιές στη συγκομιδή και μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης των κονδύλων