Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Η πατάτα είναι φυτό με μεγάλες απαιτήσεις σε Κάλιο
 • Το Κάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που συντελεί στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει με πολλούς τρόπους τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη μεγάλης αλλά και ποιοτικής παραγωγής
 • Αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια ευνοώντας τη φωτοσύνθεση των φυτών
 • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων
 • Ενισχύει τα στελέχη, κάνοντάς τα πιο στιβαρά και ανθεκτικά σε παθογόνα που προσβάλλουν την πατάτα
 • Βοηθάει τα φυτά να λειτουργήσουν καλύτερα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (υδατικό stress, υψηλές θερμοκρασίες)
 • Βελτιώνει τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και την καλύτερη λειτουργία τους
 • Προωθεί την κανονική ωρίμανση των κονδύλων
 • Έχει θετική επίδραση στη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα στους κονδύλους
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα του αμύλου στους κονδύλους
 • Βελτιώνει τη διατηρησιμότητα των κονδύλων στην αποθήκη
 • Μειώνει το εσωτερικό καφέτιασμα της σάρκας
 • Μειώνει το μαύρισμα της πατάτας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος