Τροφοπενία μολυβδαινίου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Χαμηλό pH
  • Χαμηλά επίπεδα οργανικής ουσίας εδάφους

Μολυβδαίνιο είναι σημαντικό για

  • Απαιτείται από τα φυτά σε πολύ μικρές ποσότητες
  • Είναι στοιχείο κρίσιμο για την αφομοίωση του Αζώτου στα φυτά, Βελτιώνει τη γενική ανάπτυξη των φυτών και τις τελικές αποδόσεις παραγωγής