Τροφοπενία μαγγανίου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Υψηλό pH
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία
  • Ελαφρά εδάφη

Μαγγάνιο είναι σημαντικό για

  • Ευνοεί το γέμισμα των κονδύλων και ενισχύει την τελική απόδοση της παραγωγής
  • Βελτιώνει την αντοχή των φυτών σε ασθένειες που προσβάλλουν την πατάτα
  • Βελτιώνει την φλούδα των κονδύλων
  • Αυξάνει την περιεκτικότητα της ξηράς ουσίας στους κονδύλους
  • Αυξάνει τα επίπεδα του αμύλου στους κονδύλους