Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

 • Αμμώδη εδάφη
 • Όξινα εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
 • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
 • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

 • Αυξάνει την περιεκτικότητα της ξηράς ουσίας στους καρπούς
 • Αυξάνει το ειδικό βάρος των κονδύλων
 • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα του αμύλου στους κονδύλους βελτιώνοντας τη γεύση τους
 • Βελτιώνει τη διατηρησιμότητα των κονδύλων στην αποθήκη
 • Μειώνει τους μεταχρωματισμούς της σάρκας από φυσιολογικά αίτια
 • Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πατάτας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (λιγότερα καφετιάσματα)
 • Mg deficiency reduces yield and compromises quality; it reduces the DM content and increases susceptibility to enzymatic discoloration